Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen den 28. februar 2019 konstitueret sig således:

Hverv Beboer Hus nr. Tlf. nr. E-mail
Formand Morten Nielsen 28 39 63 73 77 anetmort@gmail.com
Næstformand Thomas Friis Formann 20 51 57 82 18 Thomasff@outlook.com
Kasserer Morten Nielsen 28 39 63 73 77 anetmort@gmail.com
  Mette Dan-Weibel 12 24 67 60 63 danweibel12@gmail.com
  Bent Winding 14 45 76 37 44 bent.winding@live.dk
  Anders Flymer-Dindler 24 26 70 33 11 mail@flymer-dindler.dk
         
Suppleant Arne Bakhauge 34    
  Lars Krog 48    

E-mail til bestyrelsen sendes til følgende e-mail adresse: bestyrelsen@stampetoften.dk

Foreningens revisor er:

Revisor Liselotte S. Pedersen 2 32 59 47 87  
Suppleant Lars Chr. Hansen 2    

Kabel TV kontakt person: Thomas Friis Formann

 

Resultatopgørelse 2017, balance per 31. december 2017, og budget 2018

Referat af ordinær generalforsamling 22. februar 2018