Der betales kontingentet til grundejerforeningen, som hovedsageligt går til gartner og vedligeholdelse af området.

Alle husstande modtager den lille TV pakke fra Yousee, som opkræves og betales sammen med kontingentet. Køb af TV tilvalg, bredbånd og telefon aftales direkte med Yousee.

Kontingentet betales halvårligt og er for 2019:    

  1/2 årlig 1/1 årlig
Kontingent           Kr.   3.500,00   Kr.   7.000,00
Yousee Kabel TV    Kr.   1.305,45   Kr.   2.610,90
I alt   Kr.   4.805,45   Kr.   9.610,90

Nye beboere indbetaler desuden et engangsbeløb på Kr. 300 ifølge vedtægterne.

Kontingentet indbetales på grundejerforeningens bankkonto i Danske Bank reg. nr.  1551  kontonr. 4796 513578. Betaling og betalingsfrister fremgår af §20 i vedtægterne:

"Kontingent betales i 2 rater, der forfalder hvert års 1. marts og 1. august. De to rater betales inden udgangen af henholdsvis marts og august måned til kasseren portofrit for foreningen.