Norfors Fjernvarme (tidl. I/S Nordforbrænding) udskifter fjernvarmerør på Stampetoften
 
Bestyrelsen blev lige inden årsskiftet 2015-2016 bekendt med, at Norfors Fjernvarme planlægger udskiftning af nedgravede fjernvarmerør på Stampetoften.
I den forbindelse deltog 2 bestyrelsesmedlemmer i et opfølgende møde den 28. december 2015 på Norfors, for at få en foreløbig information vedr. projektet.
 
Fjernvarmerørene i Stampetoften blev etableret i 1976, er udtjente og er ikke forsynet med alarm tråde. Alarm tråde indikerer om der er utætheder i og omkring rørene, og er i den nye type fjernvarmerør der anvendes nu.

Foreløbig tidsplan: Det blev oplyst på mødet med Norfors, at projektet på Stampetoften vil foregå i perioden april til slut i oktober 2016.
 
Underliggende materiale vedrørende Norfors projektet, rådgiver Damgaard mm. herunder:

19-01-2016: Orientering fra Stampetoftens Bestyrelse vedr Norfors fjernvarmerør

16-03-2016: Norfors information om ledningsrenovering (Generelt)

18-03-2016: Norfors information og bilag_ledningsrenovering Stampetoften

11-04-2016: Til Stampetoften fra Norfors 2016

12-08-2016: Stampetoften tidsplan rev. 2

12-08-2016: Til Stampetoften fra bestyrelse 2016-08

08-09-2016: El - betal ikke regning vedr. mur gennemføring af fjernvarme

11-09-2016: Foto til Punch list 2016-09-11

15-09-2016: Brøndums varsel nr_26 eksempel

05-10-2016: Stampetoften-Punch list per 2016-10-05

19-10-2016: Stampetoften-Punch list per 2016-10-19

 

Etablering af pumpestation og forsyningsledninger på fællesareal

I/S Nordforbrænding er i gang med at udvide fjernvarmeforsyningen til Birkerød. I den forbindelse skal der etableres nye forsyningsledninger og en ny pumpestation på vores fællesareal. Projektet projekteres af Rambøll og planlægges udført i perioden marts - oktober 2010.

Det skal lige bemærkes at en endelig aftale imellem bestyrelsen, I/S Nordforbrænding og Rambøll ikke foreligger endnu,  men vil være klar til den ekstraordinære generalforsamling tirsdag d. 1. december 2009, kl. 20.00.

Nedenfor findes baggrundsmateriale vedrørende projektet. 

30-06 2009: Brev vedrørende forundersøgelser - Rambøll

14-09-2009: Invitation til informationsmøde hos Nordforbrænding tirsdag d. 22. september 2009 - Rambøll

24-09-2009: Referat af møde hos Nordforbrænding - Grf. Stampetoften

28-09-2009: Referat af møde hos Nordforbrænding - Rambøll

30-09-2009: Besøg på pumpestation i Brønshøj - Gfr. Stampetoften

30-09-2009: Besøg af Landskabsarkitekt - Rambøll

08-10-2009: Brev med foreløbig status - Rambøll

20-10-2009: Notat vedrørende støj fra pumpestation - Rambøll

23-10-2009: Brev fra Rambøll

23-10-2009: Indkaldelse til informationsmøde - Grf. Stampetoften

25-10-2009: Svar til nr. 8 - Grf. Stampetoften

27-10-2009: Placering af pumpestation - Rambøll

28-10-2009: Kort referat af informationsmøde vedrørende ny fjernvarme ringledning - Grf. Stampetoften

05-11-2009: Svar på spørgsmål rejst på informationsmøde - Rambøll

10-11 2009: Landskabsarkitektens beskrivelse af området - Landskabskonsulent Keld Hansen

10-11-2009: Landskabsarkitektens tegninger af eksisterende forhold, under etablering og forslag til reetablering af området.

24-11-2009: Udkast til deklaration og kort bilag - Landinspektør Henrik Hjorth.

26-11-2009: Placering af pumpestation længere mod vest - Rambøll

21-12-2009: Referat af ekstraordinære generalforsamling 1. december 2009 - Grf. Stampetoften

23-03-2010: Varsling af Rammearbejde og Varslingskort Stampetoften  - Nordforbrænding

09-04-2010: Gennemgangsreferat - Rambøll

09-04-2010: Plan byggeplads øst for kamhuse - Rambøll

09-04-2010: Plan fjernvarmerørledning Stampetoften - Rambøll

02-06-2010: Udkast til ny Legeplads - Landskabsarkitekt Keld Hansen